Privacyverklaring

Hike One neemt uw privacy zeer serieus en zal uw persoonlijke gegevens met de grootste veiligheid en zorg behandelen. In deze privacyverklaring leest u hoe wij met uw gegevens omgaan en wat uw rechten zijn met betrekking tot onze verwerking van uw gegevens. We raden u aan deze privacyverklaring grondig te lezen. Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via hello@hike.one.

Wie is Hike One?

Hike One is de besloten vennootschap Hike One BV, met maatschappelijke zetel te (1013 BB) Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder 34307483. Hike One is als verwerkingsverantwoordelijke eindverantwoordelijk met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe gebruikt Hike One uw persoonlijke gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Je vindt er ook een specificatie van welke gegevens Hike One voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische rechtvaardiging is en hoe lang Hike One deze gegevens bewaart. Voor alle duidelijkheid hebben we de doeleinden gecategoriseerd.

Diensten, klantenbeheer en financiële administratie
Doel: Financiële administratie
Informatie: Bedrijfsnaam, factuuradres, bankgegevens
Wettelijke basis: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als nodig is voor dit doel

Doel: Diensten
Informatie: Huisadres, e-mail, gegevens uit klantendossiers, benodigde gegevens om de dienst te leveren, Gegevens gegenereerd door de dienst
Wettelijke basis: Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract
Bewaartermijn: Zo lang als nodig is voor dit doel

Doel: Facturatie
Informatie: Huisadres, e-mailadres, gegevens uit klantendossiers, gegevens die nodig zijn om de service te verlenen, gegevens die door de service worden gegenereerd
Wettelijke basis: Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract
Bewaartermijn: Zo lang als nodig is voor dit doel

Doel: CRM
Informatie: Naam, e-mailadres, locatie, bestelgeschiedenis, telefoon
Wettelijke basis: Gerechtvaardigde belangen
Belang: Commerciële belangen
Bewaartermijn: Zo lang als nodig is voor dit doel

Doel: Sollicitatie
Informatie: Naam, e-mailadres, locatie, bestelgeschiedenis, telefoon
Wettelijke basis: Gerechtvaardigde belangen
Belang: Commerciële belangen
Bewaartermijn: Zo lang als nodig is voor dit doel


Marketing
Doel: Directe marketing
Informatie: Naam, e-mail, telefoon Gerechtvaardigde belangen
Wettelijke basis: Gerechtvaardigde belangen
Betrokken belang: Commerciële belangen
Bewaartermijn: Zo lang als nodig is voor dit doel

Doel: Nieuwsbrief
Informatie: Naam, e-mail, telefoon Gerechtvaardigde belangen
Wettelijke basis: Gerechtvaardigde belangen
Betrokken belang: Commerciële belangen
Bewaartermijn: Zo lang als nodig is voor dit doel

Doel: Gedragsgerichte gerichtheid
Informatie: Naam, e-mail, telefoon Gerechtvaardigde belangen
Wettelijke basis: Gerechtvaardigde belangen
Betrokken belang: Commerciële belangen
Bewaartermijn: Zo lang als nodig is voor dit doel


Website
Doel: Analyse van de website
Informatie: Online gedrag, locatie
Wettelijke basis: Gerechtvaardigde belangen
Betrokken belang: Commerciële belangen
Bewaartermijn: Zo lang als nodig is voor dit doel

Doel: Beoordelingen of berichten verzenden
Informatie: Naam
Wettelijke basis: Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract
Bewaartermijn: Zo lang als nodig is voor dit doel


Onderzoek en ontwikkeling
Doel: Marktonderzoek
Informatie: Online gedrag
Wettelijke basis: Gerechtvaardigde belangen
Betrokken belang: Commerciële belangen
Bewaartermijn: Zo lang als nodig is voor dit doel

Hoe hebben we uw persoonlijke gegevens verkregen?

Hike One heeft uw gegevens verkregen omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt en omdat Hike One uw gegevens van derden heeft verkregen. Deze derden zijn: Algemene gegevens over surfgedrag en -locatie op anonieme basis via Google Analytics. Andere persoonlijke gegevens rechtstreeks van de betrokkenen zelf.

Wat zijn je rechten?

Op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Toegang
Je hebt toegang tot je persoonlijke gegevens en kunt de nodige wijzigingen aanbrengen in je account. Als u wilt zien welke persoonsgegevens Hike One over u heeft verkregen, kunt u uw recht op toegang uitoefenen door een verzoek in te dienen bij Hike One.


Wijzigingen aanbrengen
Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de persoonlijke informatie die u hebt gezien naar aanleiding van een verzoek om toegang en u kunt de wijzigingen niet zelf aanbrengen in uw account, kunt u Hike One vragen deze wijzigingen voor u aan te brengen. U kunt vragen dat Hike One uw informatie wijzigt, corrigeert, aanvult, verwijdert of afschermt.


Beperking van de verwerking van persoonsgegevens
U hebt onder bepaalde voorwaarden ook het recht om Hike One te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.


Recht om bezwaar te maken
Als de verwerking van uw gegevens plaatsvindt op grond van 'gerechtvaardigd belang' door Hike One of een derde partij, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.


Overdraagbaarheid van gegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens van Hike One te verkrijgen. Hike One zal dit aanbieden in een gestructureerd en veelgebruikt formaat, dat eenvoudig kan worden geopend met veelgebruikte digitale systemen.


Intrekken van toestemming
Wanneer de wettelijke basis voor een bepaalde verwerking uw uitdrukkelijke toestemming is, hebt u het recht om die toestemming in te trekken. Dit heeft geen invloed op eerdere verwerking, maar betekent wel dat we deze gegevens in de toekomst niet meer mogen verwerken. Het kan er ook toe leiden dat Hike One u bepaalde diensten niet meer kan leveren.


Reactie van Hike One
Een aanvraag kan worden gestuurd naar hello@hike.one. Hike One zal zo snel mogelijk aan je verzoek voldoen en in ieder geval niet later dan één (1) maand nadat Hike One zo'n verzoek heeft ontvangen. Als Hike One je verzoek afwijst, zullen we in ons antwoord aangeven waarom het verzoek is afgewezen.


Ontvangers van uw persoonlijke gegevens
Het is mogelijk dat Hike One verplicht is om uw gegevens aan derden te verstrekken, bijvoorbeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Hike One ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die naar je browser worden gestuurd wanneer je de website van Hike One bezoekt en vervolgens worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je apparaat. De cookies die via de website van Hike One worden geplaatst, kunnen uw apparaat of de bestanden die erop zijn opgeslagen, niet beschadigen. Met 'cookies' bedoelen we ook vergelijkbare technieken voor het verzamelen van informatie, zoals het nemen van vingerafdrukken van apparaten.

Kunnen er wijzigingen worden aangebracht in deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is onderhevig aan wijzigingen. We raden je daarom aan om regelmatig de Privacyverklaring te lezen voor dergelijke wijzigingen.

Vragen, opmerkingen en klachten

Als je vragen hebt over dit Privacy Statement of de manier waarop Hike One je gegevens gebruikt, kun je een e-mail sturen naar hello@hike.one. Als je een klacht hebt over de manier waarop je gegevens worden verwerkt, stuur dan een e-mail naar hello@hike.one. Bovendien hebt u altijd het recht om contact op te nemen met de bevoegde nationale gegevensbeschermingsautoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemming voor cookies

Door te klikken „Accepteer”, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze Privacybeleid voor meer informatie.

Cookievoorkeuren